2017-04-03 18:00

Ruch Chorzów
0:0
Piast Gliwice

sędzia: Piotr Lasyk

5. Marcin Kowalczyk 13. Łukasz Moneta 26. Bartosz Szeliga
39. Michał Helik 17. Maciej Urbańczyk 21. Gerard Badia 9. Radosław Murawski 88. Uroš Korun
33. Libor Hrdlička 10. Patryk Lipski 11. Jarosław Niezgoda 27. Michal Papadopulos 5. Marcin Pietrowski 1. Jakub Szmatuła
51. Rafał Grodzicki 4. Łukasz Surma 12. Sasa Zivec 23. Stojan Vranjes 25. Aleksandar Sedlar
15. Martin Konczkowski 16. Miłosz Przybecki 4. Marcin Flis
Trener: Jarosław Skrobacz
Ławka rezerwowych:
24. Jakub Miszczuk
14. Michał Koj
66. Miłosz Trojak
21. Adam Pazio
8. Michał Walski
9. Jakub Arak
90. Eduards Visnakovs
Trener: Dariusz Wdowczyk
Ławka rezerwowych:
31. Dobrivoj Rusov
82. Martin Bukata
7. Maciej Jankowski
44. Łukasz Sekulski
2. Patrik Mráz
22. Tomasz Mokwa
15. Michał Masłowski
pokaż/ukryj
00 '
time90Rymisujymy! Szpil boł na rymis I tak sie skońcoło, a my dzisioj dziynkujy I zapraszomy zaś. Pyrsk Niybiescy!
92Trojak sloz na lewo noga i szczylo! Za tor!
92Pazio ugrywo dobry aus
92aus do Ruchu
91przi balu Libor
91syndzia dokłodo 3 minuty
90piyrwszy roz dwa Miłosze na szpilplacu
subs90Trojak włazi za Monety
89Helik som! Szczyloł za tor!
88zaroz wlyzie Trojak
88aus do gości
offside87spoloł Sekulski
subs85Arak włazi za Niezgody
85łod tora zacnie Hrdlicka
85Masłowki dowo do Papadopulosa, a tyn cyntruje po ziymi, ale wybijo bala Konczi na ek
faul83i juz Pazio faulowoł
subs82włazi Pazio za Przybeckiego
82gromy balym kole mity
faul81Lipa skopany i momy wolny
faul80wolny do Piasta
79Vranjes kepom! Łobok supka
78Wraco Konczi i wybijo bala na ek! Uff
77Vranjes som na som! Wali łobok supka!
76Konczi wygrywo ek
offside75spoloł Papadopulos
subs74włazi Sekulski za Badia
74bala po eku wraco na nosz elwer
73Syndzia uspokajo Helika i Jankesa
73Przybecki pocisko ze balym i momy ek!
71Móg zagrać bala do Lipskiego, ale som szczyloł i trefioł we lata!
70Piniondz! Lata!
69Łod tora zacnie Szmatuła
69wybijajom łobrońcy na ek!
68jest tyż Piniondz
68Bala ustawio Lipski
faul68Masłowski podcino Lipskiego i bydzie fest dobry wolny!
67wybijajom bal na aus
67Niezgoda cyntrowoł i ugroł ek! Boła fajno łokazjo
yellow65Szeliga dostowo kartka za taktyczno podcinka
64Grodek zagrywo kepom do Libora, boła łokazjo do Piasta
62Niezgoda sie zapyndzioł i stracioł bala
61Jankowski wloz za Pietrowskiego
61Masłowski wloz za Ziveca
subs60podwójno zmiana we Piaście
60seria ausów do nos
59lygo Korun, ale niy boło faulu
58dobry aus do Niybieskich
57 Surma do Monety, tyn cyntruje, ale bala zablokowoł Sedlar
faul57syndzia gwizdo faul Niezgody
faul56kopoł Grodek, ale terozki jesce bez kartki
faul55bydymy mieli wolny na micie
55nosz kapitan dostoł chyba ze łokcia we gymba, ale juz wstowo
54lygo Grodek i lecom do niygo medyki
54Vranjes szczyloł we luft
53cyntrowoł Zivec i bala na ek wybijoł Kowalczyk
52wiyncyj atakujom goście
51powalczoł Niezgoda, ale stracioł bala zaroki łobok elwra
50Kowalczyk trocha utyko
50łod tora zacnom Niybiescy
50Flis nabijo Martina i ugrywo róg
48szczyloł Szeliga, ale łod tora zacnie Libor
48wybijomy cynter Szeligi
46łokazjo do Ziveca ale wybijo bala Konczi
time4646zacon Piast
somy juz nazot
boła super łokazjo do prowadzynio, ale trocha sie luftonł Niezgoda. Czekomy na drugo halbka! Widzymy sie za piytnoście minut
time45syndzia gwizdo, momy pauza
451 minuta dokłodo syndzia
44cynter na Monety, ale łod tora zacnie Szmatuła
43Konczi pociskoł bala na elwer ale mu ja wybijajom we aus
41Papadopulos szczylo kepom, ale chyto bala Libor
41łokrys spokojnyj gry
faul39Urbańczyk faulowoł Murawskiego
38Korun za fest podowo i łod tora zacnie Hrdlicka
37somy we ataku, ale niy ma cylnych szczałów
367837 kybiców je dzisioj na szpilu
faul35faulowoł Piniondz
35pocis Niezgoda, ale zastawioł bala Szeliga i łod tora zacnie Piast
34wstowo Moneta
33prziatakowoł go Badia i terozki momy trocha pauzy we grze
33lygo Piniondz
32goście wybijajom bala
32gromy pozycyjnie
31Sedlar uprzedzo Przybeckiego i momy dobry aus
30piynkno bala do Monety łod Grodka, ale tyn cyntrowoł za słabo
faul29Grodek popchniony i wolny na noszyj połówce
28Niezgoda kepom przeciep tor
28bydzie dobro łokazjo na cyntra
yellow27kopoł Flis i chyto kartka
24Przybecki poszoł krzidłym i zagrywoł do Niezgody, ale tyn niy trefioł we bala!
23aus na micie do Ruchu
22Cza doszkryflać, że super wydryblowoł łobrona Kowalczyk
21Kowalczyk wykłado bala do Lipy, a tyn łostoł zablokowany! Poprawioł Urbańczyk, ale łobok tora!
19niy doloz terozki do bala Moneta
18Kowalczyk nabijo rywala, ale syndzia dowo aus do Piasta
17Szeliga wybijo bala na dobry aus do gospodorzy
15Murawski cyntrowoł fest za tor
14Zivec pocisko ze balym, ale łod tora zacnie Ruch
14Vranjes sie zamiyszoł we noszym elwrze i wybijomy!
13Aus do Piasta
13Grodek! Łobok tora!
12Niezgoda do Przybeckiego, a tyn szczyloł, ale Sedlar go zablokowoł...ek do Ruchu
faul10skopany Vranjes
10aus do Niybieskich
10Badia ciepoł bala, ale za wartko i Hrdlicka łod tora
8trocha nos przyciskajom, ale Libor chyto bala i uspokajo gra
7Libor wybijo bala we aus
6Piniondz som! Trocha kole supka!
5wstowo nosz pomagier
faul5Pietrowski skoko na plery Lipskiego i syndzia gwizdo faul
4Vranjes szczylo! Łobok tora!
3bala loto na środku szpilplacu
3łod tora zacnie Libor
2terozki aus do gości
1bala chyto Szmatuła po cyntrze
1Niezgoda ugroł aus
time01Zacon Ruch
wyłażymy!
Ruch dzisioj na Niybiesko, Piast na cyrwono
dzisioj kapitany to Murawski we Piaście i Grodzicki u nos
koncy sie rozgrzywka i niybawym wyłażymy
terozki jak sie łodświeżycie to bydom juz na zicher chopy poukłodane
zacyno sie rozgrzywka
Łodświyżcie zajta i sie pokożom składy - u gości jesce sie możno zmiyni trocha ustawiynie
dzisioj naszo Ekstraklasa łobchodzi gyburstag - 90 lot!
Witejcie gorko na szpilu Dyrbowym ze Piastym! Niybawym bydom na zicher składy i potyn zacnymy szprechać po naszymu