2018-08-22 18:00

Olimpia Grudziądz
0:0
Ruch Chorzów

sędzia: Tomasz Białek (Drezdenko)

3. Adrian Bielawski 30. Dariusz Kamiński 87. Jakub Kowalski 2. Gracjan Komarnicki
6. Ariel Wawszczyk 26. Donatas Nakrošius 17. Maciej Urbańczyk 32. Robert Obst
19. Wojciech Muzyk 66. Piotr Witasik 27. Przemysław Kita 34. Artur Balicki 10. Mateusz Bogusz 94. Kamil Lech
9. Marcin Kaczmarek 17. Mateusz Marzec 16. Michał Walski 5. Dominik Małkowski
33. Tomasz Wełna 11. Robert Ziętarski 11. Tomasz Podgórski 14. Mateusz Bartolewski
Trener: Mariusz Pawlak
Ławka rezerwowych:
31. Mikołaj Brylewski
8. Mikołaj Gabor
10. Aghwan Papikjan
13. Bartosz Śmietanko
22. Kacper Skibicki
25. Damian Ciechanowski
70. Konrad Handzlik
Trener: Marek Wleciałowski
Ławka rezerwowych:
82. Jakub Bielecki
7. Bartłomiej Wdowik
8. Patryk Sikora
24. Wojciech Kędziora
27. Bartosz Nowakowski
71. Łukasz Jaworek
73. Bartłomiej Kulejewski
pokaż/ukryj
00 '
Za dzisioj dziynki i widzymy sie we sobota. PyRsk Niybiescy!
time90koniyc szpilu! Ruch zrymisowoł we Grudziondzu 0-0.
94dobry wolny do gospodorzy na koniyc szpilu
yellow94kartka chyto Kędziora
faul93Wolny do gospodorzy, ale na micie
92Kowalski! We boczno siatka!
91syndzia dokłodo 3 minuty
90Cynter...wybijajom łobrońcy i idom ze kontrom
89Kowalski! Pocis krzidłym, momy ino ek!
88Papikian wali, ale fest za tor
88kapitanym je terozki Kowalski
subs87Nowakowski wloz za Podgórskiego
85Cynter, kepa, piynkne wybicie noszego tormana!
85Lech!
yellow85kartka chyto Podgórski
faul84rynka Urbańczyka
83mijo sie ze balym Lech, łokazjo, ale chyto ja po szczale!
82bydzie dobro łokazjo do Grudziondza
faul82syndzia gwizdo faul Kowalskiego
subs81Ciechanowski włazi za Kaczmarka
faul80faulowoł Kędziora we elwrze gospodorzy
80Komarnicki chcioł bala wybić we pole, ale wybijoł ja we aus
subs79Sikora włazi za Walskiego
79Obst kepowoł, ale i faulowoł
faul78wolny do Ruchu
77nostympny cynter we nosz elwer chyto Lech
76cynter mijo Lecha, ale wybijo bala Komar!
74terozki ze ausu Bartolewski
74broni Lech szczał Kity ze dystansu
73Kowalskiiii! Bala mijo kepy noszych!
72móg wylyź som na som
faul71faulowoł Kędziora
subs71Papikian za Marca
offside70spolony i bydzie wolny do Grudziondza
69dzisioj sektor gości je niby we rymoncie, ale tam nic sie niy dzieje, szłoby dzisioj wpuścić kybiców Ruchu
68momy aus
67Marzec dostoł bala na meter łod tora! Ta wylazła za tor
67uff!
661540 kybiców je dzisioj na szpilu
65szczał fest za tor
faul65dobry wolny do gospodorzy
subs64Kędziora wloz za Balickiego
63Podgórski! Niy siyng bala Balicki!
62cynter wybijajom łobrońcy na nostympny ek
61momy ek
61Balicki niy opanowoł bala, łod tora gospodorze
59wiyncyj grajom gospodorze
59cynter chyto lech, jadymy ze balym, ale terozki cosik niy idzie
faul57zaś kopoł Bogusz...
yellow56kartka chyto Bogusz, fest spóźnioł sie ze wślizgiym
54przi balu gospodorze, ale ze zadku grajom
faul53nostympny wolny do nos
faul52lygo Obst, ale niy ma nic poważnygo
52cynter i wybijo Muzyk!
50stracioł bala Komar, próbowoł jesce Kowalski, ale łod tora zacnie Muzyk
49som na som Marzec! Chyto Lech!
faul48wolny do gospodorzy
47uderzoł Handzlik! Łobok tora!
subs46Handzlik wloz za Kamińskiego
46boła smiana we Olimpii
time4646zacon Ruch
som i gospodorze
wracomy na szpilplac
Widzew zrymisowoł we Rybniku ze ROWym 2-2
Resovia zrymisowała ze Elanom 0-0
wracomy do Wos za piytnoście minut
time45i momy pauza
faul45momy wolny
43cynter we nosz elwer zaś chyto Lech
42wybijomy bala ze noszygo elwra
41ek do gospodorzy
41lygo Kowalski, ale syndzia niy dowo elwra!
39jesce szczał! Za nosz tor! Uff
38Bielawski szczyloł! Lech wybijo bala
faul38syndzia gwizdo faul Bogusza
faul36wolny do Grudziondza
36szpil sie fest wyrównoł
35aus do Niybieskich
faul34momy wolny
33cynter we nosz elwer chyto we rynce Lech
32niy opanowoł bala Marzec, zacnymy ze piuntki
faul31terozki Balicki faulowoł
faul31kopniony Walski
30Widzew we Rybniku prowadzi juz 2-1!
29walczoł Bartolewski i wywalczoł...zacnymy łod tora
28Podgórski cyntrowoł ale do tormana Olimpii
faul28momy dobry wolny
27terozki 2 szczały, jedyn nosz fest za tor, we łodpowiydzi gospodorze tyż fest za tor
25wybijomy cynter
25Bartolewski wybijo bala na ek
25Małkowski wybijo we aus
faul24momy wolny, lyżoł Balicki, ale juz gromy dalyj
23łokazjo do kontry, ale za fest bala poszła
22zaś Kowalski, ale cyntrowoł za tor
21Kowalski pocis i momy aus
20jednak ino aus
20momy ek
19łokazjo gospodorzy i udowo nom sie wylyźć ze balym
faul17momy wolny
16łobrońcy wybijajom bala
16zamiyszanie! Bogusz ugroł nom ek
15cisnom terozki wiyncyj gospodorze
faul14wolny do gospodorzy kole mity
offside13cynter! Lech wybijo za tor! Ale boł i tak spolony
12wali Kamiński, ale blokujom nosze łobrońcy
11lewom sztronom cis Kita, ale wyjechoł ze balym na aus
10bala we rynkach Lecha, ale niy boło zagrożynio
8momy aus
8loto terozki bala bez mita to u nos, to u gospodorzy
7cynter we nosz elwer, ale wybijomy bala
6Lech wycuł, ale niy musioł bronić
5łobok tora!
5po wciepce ze ausu faulowoł Obst
5Niystety do gospodorzy
5elwer!
4wybijo Lech
4majom ek
3kontra Olimpii
3zdobywomy metry szpilplacu
3nostympne ausy do nos
2ale zaś momy aus
2Urbańczyk traci bala
1Momy aus
time01zacli!
kapitany to Podgórski u nos i Kaczmarek we gospodorzach
wyłażymy! Ruch na Niybiesko, Olimpia we zielono - biołe pasy
przipomnymy, że rok tymu grali my juz ze Grudziondzym we 1 lidze. Sfalone 1-0 we Grudziondzu i rymis 0-0 na Cichyj
połno wszyndzie plakatów, ale kybiców niy ma srogo
rozgrzywka juz zakońcono, niybawym wylyjzymy szpilać!
Elana na pauza rymisuje we Rzeszowie ze Resoviom 0-0
końcymy poleku rozgrzywka
ROW ze elwra prowadzi ze Widzewem eins - nul
somy na rozgrzywce
łodświyżcie zajta łostatni roz, momy nadziyja, że ustawiynie niy łodbiego łod faktów ;)
momy skład gospodorzy
dzisioj u nos na ławie Jaworek i wraco Wdowik
cekomy na składy gospodorzy
łodświyżcie i bydzie skład Ruchu
łod siedymnostyj ROW gro ze Widzewem, a Resovia ze Elanom
Dzisioj siedymnoste urodziny mo Mati Bogusz. Życymy mu wszistkiego dobrego i dzisioj zwyciynstwa
Zapraszomy tukej na nosz ślonski LIVE ze szpilu szóstyj raji Drugij Ligi! Dzisioj Niybiescy zagrajom ło osiymnostyj we Grudziondzu ze Olimpiom.