2016-02-12 18:00

Ruch Chorzów
0:0
KGHM Lubin

sędzia: Krzysztof Jakubik

23. Paweł Oleksy 27. Kamil Mazek 14. Łukasz Janoszka 4. Aleksandar Todorovski
14. Michał Koj 4. Łukasz Surma 17. Adrian Rakowski 55. Damian Zbozień
30. Matus Putnocky 10. Patryk Lipski 18. Mariusz Stępiński 27. Michal Papadopulos 18. Filip Starzyński 1. Martin Polaček
51. Rafał Grodzicki 7. Maciej Iwański 20. Jarosław Kubicki 2. Maciej Dąbrowski
15. Martin Konczkowski 5. Marek Zieńczuk 9. Arkadiusz Woźniak 3. Đorđe Čotra
Trener: Marek Wleciałowski
Ławka rezerwowych:
84. Wojciech Skaba
2. Mateusz Cichocki
8. Artur Lenartowski
22. Łukasz Hanzel
13. Łukasz Moneta
19. Tomasz Podgórski
11. Michał Efir
Trener: Piotr Stokowiec
Ławka rezerwowych:
12. Konrad Forenc
25. Luis Carlos
33. Ľubomír Guldan
19. Filip Jagiełło
26. Krzysztof Piątek
7. Krzysztof Janus
24. Jakub Tosik
pokaż/ukryj
00 '
Momy rymis i punkt dodowomy sie we tabeli, ale gra ze przodka trza fest poprawić. Dziynki za dzisioj i widzymy sie na DeRbach we niydziela 21 lutego! Pyrsk Niybiescy!
time90koniyc!
93jesce szczylo Woźniak ale łobok tora...
92Grodek blokuje szczał Piątka! Zaś róg do Lubina!
92Surma zagrywo bala na środek i ja tracymy
91syndzia dolico 3 minuty
subs90włazi Hanzel za Iwanka!
90łod tora Puto
90jesce roz bydzie róg
subs89Janus włazi za Ecika
89ale wali ze dystansu Woźniak ale super wyciongo łokienko Putnocky! Róg!
88zaś kocioł u nos...
86i po balu...zaś aus do gości
subs85słazi Starzyński a włazi Jagiełło
84terozki sfalo Koj ale niy ma ani tora, ani rogu
84dobro łokazjo...zaś bala do Mazka i tyn zamiast szczylać to zagrywoł i stracili my bala
faul83presa i wolny do gości
82Cotra za głymboko i łod piuntki zacyno Puto
82ale zamiyszanie! Róg do Zagłymbio!
81zaś seria ausów do gości, a my ze zadku...
faul80momy wolny na swoim elwrze
79szczylo Cotra! Broni Puto i jesce dobijo Piątek ale wybijomy ta bala!
78aus do gości
subs77włazi Efir za Stympla
77i jesce jedyn róg
76Iwański cynter we elwra i momy róg!
75Efir zaro wlyzie do gry
74na krótki supek ale Grodek stracioł i kontra gości
74Mazek wywalcoł róg
subs73włazi Krzysztof Piątek a słazi Papadopulos
71Mazek doł Podgórskiemu ale jego szczał zablokowoł łobrońca
70i zaś po balu...aus do Lubina
yellow70żółtko chyto Janoszka za faul łod tyłu
68aus do gości
66Woźniak cis we elwra i szczylo ale fest niecylnie
64ze powtórek widać, że syndzia móg dać elwra do Ruchu!
faul64kopie Stympel Starzyńskiego
subs61Zieniu słazi i włazi Podgórski
61poszła dobro bala do Zieńczuka i tyn boł chyba faulowany ale syndzia niy dowo elwra!
faul61Lipa skopany już gromy
60niy ma dobrego bala do przodka...zaś goście przi balu
57Mazek dostoł dobro bala ale za dugo z niom szoł i podowoł do Zieńczuka ale tyn stracioł...
56za dużo placu zostawiomy gościom, ale na szczyńście terozki źle cyntrowoł Todorovski
55Zieniu zagrywo bala do Mazka ale tyn za dugo sie zbiyro i szczylo we plecy łobrońcy!
54Starzyński cyntrowoł za głymboko i momy bala
53Janoszka poszoł ze balym i szczyloł ale Puto wybijo bala na róg!
53Mazek zagrywoł do Stympla ale trocha za mocno i bala chyto Polacek
52Zieniu pogroł ze Iwańskim i boła cyntra ale za głymboko!
faul51Dąbrowski faulowoł Stympla...bez kartki
faul50i terozki Figo kopie i momy wolny
50już zaś cołki czos balom grajom goście
48bala poszła do zadku
faul47momy wolny terozki
47momy aus
47Janoszka już szczylo ale za słabo i chyto bala nosz torman
time4646zacli goście
wyłażymy już po pauzie
7791 kybiców je dzisioj na szpilu
Ruch niy groł nojlepij ze przodka i tych szczałów momy mało, a ze zadku nyrwowo, ale ważne, że bez straconygo tora. Wracomy za piytnoście minut.
time45i momy pauza
faul47lyży Stympel
461 minuta momy dolicono
44Papadopulos niy siyng bala, a potyn Kubicki dobijoł, ale tyż łobok tora...
42aus do Zagłymbia
faul41Zbozień kopoł i momy wolny
faul40Konczi skopoł Starzyńskiego
40momy aus
39terozki lygo Todorovski
39Surma pocisko bala do krzidła...poszoł tam Konczkowski i cyntrowoł, ale szczał Stympla ze kepy łobok tora
37i zaś ciongle przi balu Zagłymbie...
36Janoszka szczylo, Surma blokuje...aus do gości
35Figo szczylo i zaś róg do Miedziowych
35cołki czos my som ze zadku
34róg do gości
33bala do Woźniaka, ale wyciongo spod nóg Puto!
33Iwanek za fest podowoł i bala chyto torman gości
faul32momy wolny na swojij połówce
offside31Stympel spoloł
30Stympel za dugo zwlykoł ze szczałym i po blokadzie dobijoł Iwański ale łobot tora!
28klepa Iwanek - Lipa i tyn drugi wywalcoł róg
27Iwański wywalcoł dobry aus, ale chwila potyn już aus do Miedziowych
27jesce szczylo Dąbrowski ale łobok łokiynka noszego tora...uff!
26terozki obszał noszego tora! Todorovski dwa razy cyntrowoł...łostatycznie szczyloł Figo i wbijo na róg Puto!
25Zagłymbie wiyncyj gro balym
23i aus do gości...
22łod tora zacyno Ruch
20Mazek pocisko bala do Zieńczuka, a tyn wali łobok supka!
19szanowali my trocha bala ale Grodek zagrywo do Oleksego we aus
18faulowoł Koja
yellow18żółtko chyto Papadopulos
18Iwanek do Stympla ale tyn blokowany i nie łoddowo szczału...
17kontra i szczylo Janoszka ale we Grodzickiego!
yellow16żółtko chyto Dąbrowski za faul na Surmie
16Iwanek wywalcoł terozki aus do Ruchu
15aus do Zagłymbia
15terozki słazi za szpilplac...i już jest gotowy do gry
14lyży na trowie i sie nie dźwigo...som tam masażysty
faul14skopany Iwanek
13Cotra cyntrowoł po ziymi ale we rynce Puto!
12pozycyjnie gro Lubin
11zaś pociśli goście i cynter poszoł we aus do nos
11Surma traci i szczylo Papadopulos ale we tormana
10Janoszka szczylo! Trocha łobok supka!
10cynter we nosze pole karne ale wybijomy bala
9już aus do Zagłymbia
8pograli sie goście balym i terozki momy aus do nos
6Mazek poszoł szibko ze balym i szczyloł, ale za słabo i we tormana...
5Figo trocha nom poszarżowoł po krzidle, ale bala chyto torman
4bala we łobronie majom Miedziowe
4terozki łod tora zacnie Puto
3Stympel łobok tora
2Lipski cyntrowoł i momy róg!
2jesce roz aus do gości
2aus do gości
1we młynie świecom sie race we kształcie krziża
time01Zacon Ruch! Jadymy po trzi punkty!!
jesce fusbalorze tyż majom minuta ciszy we kole na środku szpilplacu
terozki minyła minuta ciszy i wyłażymy! Ruch na niybiesko, Zagłymbie na miedziowo
terozki odcytywany je list - Hołd zmarłymu "Hermanowi"
fusbalorze poszli sie połoblykać na szportowo i za chwila wylyjzom już szpilać
kapitany na dzisioj to Grodzicki we Ruchu i Cotra we Zagłymbiu
Tako fana wisi na noszym sektorze - ku pamięci śp. "Hermana" foto łod niebiescy.pl
fusbalorze już sie rozgrzywajom
my momy ze Zagłymbiem rachunki do wyrównanio, bo we szpilu we Lubinie my sfalili 3-1
nosze tormany wylyźli na rozgrzywka
jak fto niy widzi składów to wciście knefel F5 abo łodświyżcie sie przeglondarka :)
dzisioj we drużynie gości bydzie grać dwóch byłych fusbalorzy Ruchu - Łukasz Janoszka i Filip Starzyński
Nim zacnymy to sam mocie noszo zapowiydź dzisiojszygo szpilu: Zapowiydź szpilu ze Lubinym
Witojcie! Niy boło nos aż 53 dni! Dzisioj zacynomy ło 18 szpil ze Zagłymbiem Lubin