2016-04-22 18:00

KGHM Lubin
4:1
Ruch Chorzów

sędzia: Paweł Raczkowski

24. Jakub Tosik 14. Łukasz Janoszka 19. Tomasz Podgórski 15. Martin Konczkowski
2. Maciej Dąbrowski 28. Łukasz Piątek 22. Łukasz Hanzel 2. Mateusz Cichocki
1. Martin Polaček 18. Filip Starzyński 26. Krzysztof Piątek 18. Mariusz Stępiński 10. Patryk Lipski 30. Matus Putnocky
33. Ľubomír Guldan 20. Jarosław Kubicki 4. Łukasz Surma 14. Michał Koj
4. Aleksandar Todorovski 9. Arkadiusz Woźniak 13. Łukasz Moneta 23. Paweł Oleksy
Trener: Piotr Stokowiec
Ławka rezerwowych:
12. Konrad Forenc
15. Adrian Błąd
19. Filip Jagiełło
7. Krzysztof Janus
27. Michal Papadopulos
17. Adrian Rakowski
55. Damian Zbozień
Trener: Jarosław Skrobacz
Ławka rezerwowych:
84. Wojciech Skaba
20. Marek Szyndrowski
8. Artur Lenartowski
7. Maciej Iwański
5. Marek Zieńczuk
11. Michał Efir
97. Łukasz Siedlik
pokaż/ukryj
00 '
Dzisioj fest słabo my szpilali i dostowomy manto 4-1! Dziynki za dzisioj i widzymy sie na szpilu ze Cracoviom! Pyrsk Niybiescy!
time90koniyc!
faul93momy wolny
93terozki szpil juz sie smiyrzo ku końcowi
yellow9390 minuta jesce Papadopulos dostoł żółtko
faul92Hanzel faulowoł Tosika...dobry wolny do Miedzi
91syndzia dołożoł 3 minuty
89szczyloł Surma ale we tormana
subs89Lenartowski wloz za Stympla
subs88słazi Krzysztof Piątek, a włazi Papadopulos
87terozki nos niy ma ze przodka wcale
85ale nos cisnom! Zaś majom róg!
85poszoł cynter i róg do Zagłymbio!
subs84słazi Figo, a włazi Jagiełło
83łod tora zacyno Ruch
82Błąd wali ale blokujymy!
82Konczi terozki stracioł bala jak bajtel...róg do gospodorzy
subs80słazi Janoszka, a włazi Błąd
79we ataku Lubin
77chyto bala torman Ruchu, lygo Ecik na trowa...
77łod tora zacyno Putnocky
faul76Koj kopie i wolny do gospodorzy
765429 kybicow dzisioj je na szpilu
subs74wloz Efir za Podgóra
73KONTRA PO ERLWRZE I SZCZYLO PIĄTEK ŁUKASZ! 4-1!
gol73TOR!
72Stympel we tormana!
72fest wycion Stympla torman Zagłymbio i bydzie elwer!
yellow71Polacek chyto żółtko!
71elwer!
70momy aus
69wlyzie Efir
69Stympel szczeloł kepom, ale fest za tor
68dzisioj jedyny pozytyw to kybice! Dopingujom cołki czos!
65Konczi blok i róg do Zagłymbio
64cynter we rynce tormana...momy bal
63szczylo łobok tora!
63Figo zawionzoł szczewik
yellow62jesce żółtko chyto Lipa
faul62faul i bydzie dobry wolny do gospodorzy
60trocha za fest terozki som unfale u nos...
subs58słazi Moneta i włazi Zieniu!
58i róg do Ruchu
faul57momy wolny
56BALA W NOSZ ELWER I TAM SIE ZELBSTORA SZCZYLO OLEKSY!
gol55TOR!
55super Konczkowski wycis bala łod Janoszki!
54zaś na cufal momy bala
54terozki fest dużo straty, ale syndzia dowo nom wolny
52cofinomy sie do łobrony...
51FIGO ZAGRYWO MIYNDZY ŁOBROŃCÓW I WOŹNIAK WALI WE ŁOKIENKO! 2-1!
gol50TOR!
50łod ausu Lubin
49tracymy bala
48akcja gospodorzy i łod tora Putnocky
47Lipa do Podgóra, tyn nazot cyntruje i kepa we tormana!
47już gromy
faul47kopoł Tosik i momy wolny, ale Tosik lygo na szpilplacu i sie sfijo ze bólu
46i zacyno Ruch ze ausu
time4646zacło Zagłymbie
wyłażymy na drugo halbka!
Na drugo halbka wylyzymy jak ze Legiom i wygromy! Widzymy sie za piytnoście minut
time45pauza!
45ale bala do Monety! Szczylo! Fest łobok i fest za cianko!
44tracymy łatwo bal
43Woźniak szczyloł ale fest we luft
43chyto fajnie bala Putnocky
42wybijo Konczi na aus po błyndzie Podgóra
41i juz zaś pozycyjnie gro Zagłymbie
40wybijo Konczi ta cyntra
39róg do Zagłymbio
38BALA DOSTOWO KRZYSZTOF PIĄTEK I ZE KONTA WALI PO ZIYMI NA DUGI SUPEK! PO EINS!
gol37TOR!
37ale pocis terozki Piniondz ze balym i zagrywo we elwra! Wybijo torman gospodorzy!
36wlecioł tor do Zagłymbio, ale syndzia niy uznoł!
34ale boła łokazjo! Bala doszła do Woźniaka, ale tyn szczyloł kepom trocha łobok supka! Uff!
34trocha terozki cisnymy
33 robiom unfal we rozegraniu bala i momy aus
32pozycyjnie grajom gospodorze
faul30skopany Podgórski
29CYNTER POSZOŁ NA DUGI SUPEK, TAM WYBIJOŁ ŁOBROŃCA, ALE DOPOD DO BALA KOJ I SZCZYLO POD LATA! MOMY EINS!
gol28TOOOOOOOOORRRRRRRRRRR!!!!!
28Konczi nabijo i momy róg
27Janoszka dowo bala za plecy noszych łobrońców, ale za fest ja pocis i momy bala
26Stympel wywalcoł aus
26cisnom nos terozki
25trocha zamiyszania u nos, ale wyłażymy ze łobrony
24zaś łokazja, ale wybijomy ze elwra bala!
23Piątek pomiyszoł i szczyloł jesce Ecik, ale chyto bala we rynce Puto
21dobro bala Podgóra do Monety, ale tyn cyntrowoł i ujechoł...po balu
faul21syndzia gwizdo wolny do nos :)
20Cichocki wybijo we aus
faul20i jesce kopoł Oleksy i wolny
19jesce my przyciśli, ale łod ausu gospodorze
19wyłażom gospodorze
faul18zaś wolny do nos
faul16syndzia gwizdo faul do nos i momy wolny
15boła łokazjo, ale Moneta niy przijon bala
14Tosik niy chycioł bala i z piuntki Puto
faul14wolny do gospodorzy
13Piniondz przecion bala i wywalczoł aus
12Ecik próbowoł szczylać, ale łod tora Niybiescy
11chyto bala Puto, a szczyloł Janoszka
11szczylajom! Łobok tora fest!
10Podór podowo bala, ale do łobrońcy gospodorzy i kontra...
9dobry aus do Lubina
7szczylo Figo łobok tora
7gromy balym ze zadku
5i łod tora Puto
5aus do Zagłymbio
faul4momy wolny
4Hanzel przijon i szczyloł ale łobok tora
2cyntrowoł Podgór i bala łod tora do gospodorzy
1i momy aus
1gospodorze na swojij połówce
time01zacon Ruch!
Ruch na Niybiesko, gospodorze na miedziowo
zaro wyłażymy
końcymy po leku rozgrzywka
dzisioj kapitany to Surma u nos i Woźniak we Zagłymbiu
spraszać sam ludzi do czitanio noszyj rylacji :)
20 minut do szpilu!
kybice Ruchu przijechali i na tyn szpil ;)
my już na rozgrzywce!
tormany sie grzejom :)
Momy składy! Jak fto niy widzi to łodświyżcie sie przeglondarka :)
Witomy Wos w tyn piynkny dziyń! Dzisioj łod osiymnostyj gromy szpil we Lubinie ze Zagłymbiym!